ארשת

תרגום יונתן:

וארשת - ופירוש. (תהלים כא ג)

רש"י:

וארשת - לשון דבור, ומנחם חברו לרשיון. (שם)

רש"ר הירש:

וארשת - משאלה פרטית, מלשון ארש, לקח לעצמו. (שם)