אשד

תרגום יונתן:

והאשדות - ומשפך מרמתה. (יהושע י מ)

תרגום אונקלוס:

ואשד הנחלים - ושפיך נחליא. (במדבר כא טו)

אבן עזרא:

ואשד - יש אומרים שהוא בלשון ארמית, וסוף דבר כל אלה שמות מקומות. (שם)

רמב"ן:

ואשד - מדרון הנחל, כמו אשדות הפסגה... ומביא ראיה מכאן שכל אשדות הנחל לישראל. (שם)

רד"ק:

והאשדות - מדרון ההר או הפסגה שהמים נשפכים מההר דרך מדרון. (יהושע י מ)

מלבי"ם:

ואשד - המקומות הרמים מהם נשפכים המים. (במדבר כא טו)

רש"ר הירש:

ואשד - אחרי התאחדות הנחלים הם מתוווים קשת ובה העיר ער. (שם)