אשישי

תרגום יונתן:

לאשישי - על אנש. (ישעיה טז ו)

רש"י:

לאשישי - לחומות. (שם)

אשישי ענבים - למנחם גביעי יין, שאוהבים להשתכר. (הושע ג א)

סמכוני באשישות - כמדת החולים באשישי ענבים או סולת נקיה. (שיר השירים ב ה)

אבן עזרא:

לאשישי - יש אומרים ליסודי, ויראה שהוא כמו אשישי ענבים, ורוצה לומר תהגו נכאים בזכרכם ימי השמחה. (ישעיה טז ו)

רמב"ן:

באשישות - בדברים שהם אשיות מעלה ומטה. (שיר השירים ב ה)

אברבנאל:

לאשישי - הגבורים, ויש מפרשים מלשון אשישי ענבים, הכלים היפים של היין יזכרום, כי הם נכאים-שברים. (ישעיה טז ו)