אשמנים

תרגום יונתן:

באשמנים - קבריא. (ישעיה נט י)

רש"י:

באשמנים - למנחם לשון מחשכים, ולדונש לשון שמנים. (שם)

רד"ק:

באשמנים - שורש אשם, ופירושו שממה, כמו "תאשם שומרון". (שם)