אשנב

תרגום:

אשנבי - חרכין. (משלי ז ו)

הגר"א:

בחלון - רואה דבר גלוי הנעשה בשוק. אשנבי - לראות מה שבסתר. (שם)

מלבי"ם:

אשנב הוא מין חלון עשוי בחכמה או בקסם לחזות מחזות נסתרות, או חלון העשוי בחכמת האפטיק לקרב את הרחוק, בחלון רואים דברים גלוים, ובאשנב יביט מחזות וענינים צפונים. (הכרמל)