אשף

(ראה גם: כשוף, מכשף, קוסם)

מדרש תנחומא:

לאשפים, אלו שדוחקין במזל, שכן אשפים לשון דחק, שנאמר (עמוס ח') שמעו זאת השואפים אביון... (מקץ ב)

אבן עזרא:

אשפים - הרופאים. (דניאל א כ)

רלב"ג:

אשפים - מגזרת נשף, שמביטים בכשפים על תנועת הכוכבים והשופע מהם. (שם א כ)

מלבי"ם:

אשפים הם האיצטגנינים חוזי הכוכבים, מכשף הוא הפועל במעשה שדים, חרטום העושה מעשהו בלאט על ידי סתרי הטבע, כשדים המפילים גורלות, וכל אלה יתפארו לדעת דברים נעלמים ועתידות. (הכרמל)