אשת

תרגום:

אשת - ואשותא די סמין... (תהלים נח ט)

רש"י:

נפל אשת - תנשמת שאין לה עינים, ויש מפרשים נפל של אשה. (שם)

מלבי"ם:

נפל אשת - שרץ שאם נוגעים בו יתקשה כאבן ויפול לחתיכות. (שם)