אתיק

תרגום יונתן:

ואתיקיה - וזיויתהא. (יחזקאל מא טו)

רש"י:

ואתיקים - אולי כמין עמודים בולטים בחומה לחיזוק. (שם מא טז)

אתיק אל פני אתיק - לא ידעתי מהו, ואתיק הוא עמוד... (שם מב ג)

 

רד"ק:

ואתיקיה - כולל הלשכות והתאים. (שם מב ג)

ואתיקיה - בנין הנעשה בגובה על גבי עמודים, ומשכו קורות מהתא המערבי עד כותל החצר המערבי ובנו על גביהן אתיק... (שם מא טו)

אתיק אל פני אתיק - מצא שיש שם ד' אתיקים, אתיק הוא בנין על גבי קורות מונחות בין שני בתים... (שם מב ג)