באר   פרש   

(ראה גם: פרש)

מלבי"ם:

באר את התורה - ...שלשון באר נמצא בתנ"ך בג' מקומות, בשני פעמים בא אחר כתיבה, "וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב" (דברים כ"ז), "כתוב חזון ובאר על הלוחות" (חבקוק ב'), שפירושו שהכתיבה תהיה מבוארת ומפורשת לכל קורא, וכן פה רוצה לומר שהואיל לכתוב ולבאר את דברי התורה שתהיה מפורשת לכל... (דברים א ה)