בארה

 

בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשור, הוא נשיא לראובני. (דה"א ה ו)

ילקוט שמעוני:

וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות, א"ר סימון, שני דברים נתנבא בארה ולא היה בו כדי ספר ונטפלו בישעיהו, ואלו הם, וכי יאמרו אליכם, וחברו וכן הוא אומר לעשות לרוח משקל... (ישעיה פרק ח, תיג)

אברבנאל:

בן בארי - אמרו שהוא בארה נשיא הראובני שהגלה תגלת פלאסר, והיה בארה של תורה, וגלה כדי שיחזרו י' השבטים בזכותו. (הושע א ב)