בגד   מרד

(ראה גם: מעל, מרד)

חזקוני:

בבגדו בה - לשון בגידה שייך בענין פרידת איש מאשה, כמו "אשר אתה בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך" (מלאכי ב' י"ד)... (שמות כא ח)

מלבי"ם:

מעל - הוא שקר יותר גלוי מבגד. (במדבר ה יב)

הבגידה תהיה בין רעים אוהבים, איש ואשתו הבוגדים בבריתם. וההבדל בין בגד ובין מעל הוא, שהבוגד בחברו ישקר בו בנסתר בלתי נגלה כל כך, ומשתתף בזה עם שם בגד, כמו שהבגד יתכסה בו האדם, יתראה כאוהב ותחתיו איבה... כן הבגידה אשר ישקר בחברו היא נסתרת ומעוטפת לבל תתראה לחברו כל כך. (הכרמל)

רש"ר הירש:

כי תמעול - בגוד הוא בשל הדיוט ובחולין, כמו שבגד הוא של הדיוט, ומעיל הוא של הכהן, כן מעילה היא בקדשים... (ויקרא ה טו)