בד   בבד   

תרגום יונתן:

בד בבד - מתקל במתקל. (שמות לא לד)

רש"י:

בד בבד - נראה שהוא לשון יחיד, זה יהיה כמו זה. (שם)

אבן עזרא:

בד בבד - כל אחד ירוקח לבדו ואחר כך יתערב. (שם)

מלבי"ם:

ראה ערך בד, הכרמל.

העמק דבר:

בד בבד - רק גרעינים שלמים יקחו. (שם)