בהלה   

מהר"ל:

ועוד פירוש דבר זה, כאשר שמעה אסתר השמועה הזאת נבהלה, והיה דבר זה פועל שינוי באסתר, למאן דאמר שפרסה נדה, כי הדם הוא מהנפש, ורוצה לומר שהבהלה היתה שינוי בכוחות נפשה, ומאן דאמר שנצרכה לנקביה - שהבהלה היתה שינוי בגוף שלה. ומחלקותם איזה קודם לקבל שינוי, הנפש או הגוף... (אור חדש ד"ה ותבאנה נערות)

מלבי"ם:

שם בהלה נרדף עם הפחד והמהירות ונבדל בזה במה שבהלה תציין הרגשה פנימית פתאומית וחזקה מאיזה דבר, עת יראה האדם פתאום עצם נורא ומפחיד, או דבר אשר לא פלל לראותו מעודו, ומפחד ורגש פתאום יאבד סדרו הטבעי וישוב דעתו ועצתו, ומשתתף עם הוראת המהירות מצד שדעתו וטבעו מובהלים ודחופים וימהר להתחלף לרגעים ממצב למצב... (הכרמל)