בהם   

(ראה גם: ב)

מלבי"ם:

ללכת בהם - יותר מפורט מ"בם", ומתפשט בכל הדבר, וזה שאמרו, שלא יהיה משאך ומתנך אלא בהם, ולא בחכמות חיצוניות. (ויקרא יח ד)