בולס   

רש"י:

ובולס שקמים - מחפש לראות איזה עתו לקוץ להוסיף ענפים, בולס הוא בולש, אלא שעמוס מגמגם בלשון. (עמוס ז יד)

רד"ק:

ובולס - מערב שקמין בדברים אחרים לצורך בקריו. (שם)