בולקה   

תרגום יונתן:

ובולקה - ומסר לה לסנאה. (ישעיה כד א)

אבן עזרא:

ובולקה - מחריבה. (שם)

רד"ק:

ובולקה - גוזרה מהישוב, ולאבי הוא ענין פתיחה, שיצאו אנשיה. (שם)