בוקה   

תרגום יונתן:

בוקה - בזיזא. (נחום ב יא)

רש"י:

בוקה - ריקנית. (שם)