בוקק   

רש"י:

גפן בוקק - המשיר כל פריו הטוב. (הושע י א)

אבן עזרא:

בוקק - ריק, אין בו כח לפירות. (שם)

רד"ק:

בוקק - שאין לו לחלוחית. (שם)