בחן   

רש"י:

בחון - חזק נתתיך. (ירמיה ו כז)

מלבי"ם:

ניסה - בחינה הוא אם נמצא בדבר מה שמחוייב להמצא בו, כגון אם הזהב בלי סיגים, ונסיון הוא למצא אם נמצא בו דבר שאינו ידוע עדיין, כגון אם יש לזהב כח משיכה... (בראשית כב א)

רש"ר הירש:

בחן - הוא על אפשרויות הפעולה והתפוקה, ובחן על המציאות, הנמצא הדבר בו, וטיבו. (תהלים ז י)