בטא   

מלבי"ם:

פעל בטא מורה על הדבור הקשה הנדחה מן הנפש בעת רגשותה והתפעלותה להרע או להטיב... (הכרמל)

רש"ר הירש:

לבטא - נאמר על דבור, שמוטב היה לו לא נעשה. (ויקרא ה ד)

העמק דבר:

תשבע לבטא - קודם ישבע ואחר כך יפרש, או גם להיפך, שלכן כתב אחר כך: "אשר יבטא בשבועה". (שם)