בית   און   

אברבנאל:

בית און - הבקעה השמנה שליד דמשק, שהיא משובחת מכל בקעות העולם בפרות וכרמים, ומלך אשור החריבה. (עמוס א ה)