בית   העם   

רש"י:

בית העם - בתי כנסיות. (ירמיה לט ח)

אברבנאל:

בית העם - בית המקדש שכבר נסעה שכינה ממנו. (שם)