ביתן   

רש"י:

ביתן - מקום נטוע אילנות. (אסתר א ה)

אבן עזרא:

ביתן - מגזרת בית, ורוצה לומר בפנים. (שם)

מגלת סתרים:

ביתן - בית קטן לעשות צרכיו בהצנע. (שם)