בלימה   

רש"י:

על בלימה - בלי יסוד, כי עומדים באויר על זרועותיו של הקב"ה. ולדונש בלימה הוא מישור. (איוב כו ז)

מצודת דוד:

על בלימה - כי כדור הארץ נשען אל נקודת המרכז מרכזו. (שם)

מלבי"ם:

בלימה הוא מענין חסימה וסגירה מלשון "עדיו לבלום", ומזה "תולה ארץ על בלימה", כי בראשית הבריאה היתה הארץ מכוסה במים, כי טבע המים שיקיף את יסוד העפר, וה' שינה טבע זאת וגזר שיקוו המים אל מקום אחד... וזה שאמר תולה ארץ, חלק היבשה והישוב, על בלימה, על החק הבולם וסוגר בפני המים ומעכבם מלכסות הארץ... (הכרמל)