בלל   

הכתב והקבלה:

בלול בשמן - בלילה נופל על דבר שעל ידי התערובת נפסדה צורתו לגמרי, ועירוב נופל על דבר שגם אחר כך נשארה צורתו. (שמות כט מ)

רש"ר הירש:

ונבלה שם - בלל אינו לשון בלבול, כי אם לערב דבר בדבר אחר... (בראשית יא ז)

העמק דבר:

בבל - משמעו בלל וגם יבל, שהובילם משם לכל מקום. (שם שם ט)

משך חכמה:

בלל - אין הבלילה מעכבת, אלא מתן השמן בסולת נקרא כך, וכן כתב לעיל "או לאיל תעשה מנחה", שאין ציווי על הבלילה, כי אם על ההקרבה. (במדבר טו ד)