בל   

רב סעדיה גאון:

שם בל - לב, או תחבולות, או דברי פיוס, או כח, או כופר מלשון בלו. (דניאל ו טו)

רש"י:

שם בל - דיחוי עד בא השמש. (שם)

אלשיך:

שם בל - היה מתוכח עם השרים לפרש את החוק. (שם)