בן   אמה   

רש"י:

לבן אמתך - משפיל עצמו יותר לפני האדון מן הקנוי בכסף, כי גדל בחיק אדוניו. (תהלים פו טז)

רד"ק:

בן אמתך - עיקר היצירה מהאם, ולכן נקשר טבעה בבן יותר מטבע האב, ומעשיו לרוב כמעשה האם, ומהיות אמו אמתו הרגיל עצמו גם כן לעבדו. (שם קטז טז)