בן   אשר   

משנה תורה:

ולפי שראיתי שבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת... ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות, וצורת השירות... וספר שסמכנו עליו בדברים אלו הוא הספר הידוע במצרים, שהוא כולל כ"ד ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים להגיה ממנו הספרים, ועליו היו הכל סומכין, לפי שהניחו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה, והגיהו פעמים רבות... (תפילין פרק ח ד)

לקח טוב:

תהומות יכסיומו, ויש קורין יכסיימו, והוא מחלופי בן אשר ובן נפתלי הנקדנים... (שמות טו ה)