בני   רשף   

תרגום יונתן:

בני רשף - בני מזיקי. (איוב ה ז)

רש"י:

בני רשף - אינו כמלאכים ורוחות שיגביהו עוף, ולא ישלוט בם שטן ויצר הרע. רשף - כשהחץ מעופף נקרא רשף. (שם)

אבן עזרא:

בני רשף - כפי שעוף עשוי לעוף, ויש מפרשים רשף ניצוצות אש. (שם)