בעבור   

(ראה גם: אשר, בגלל, כי)

רמב"ן:

בעבור זה - שעשה ה' לי אני עובד עבודה זאת, או בעבור כך וכך עשה ה', כי בעבור כמו עצם הענין, וכן בעבור הילד חי צמת ותבך אינו בכלל... (שמות יג ח)

הכתב והקבלה:

בעבור זה - בגלל קשור אל הסבה הגורמת להשגת דבר, ובעבור מתקשר עם הדבר המושג, ונראה כהרמב"ן שפירש בעבור שמו וכבודו עשה עמנו... (שם)

מלבי"ם:

בעבורך - היה צריך לומר בגללך, מפני הסבה הקודמת, אלא רוצה לומר לצרכך, שלא יוולדו לך תמיד ציורי תאוה חדשים. (בראשית ג יז)

בעבור - מציין סבה עתידית בנגוד לבגלל, שהקללה היתה לטובת האדם... (שם ח כא)

המלות בעבור בגלל שניהם יציינו הסבה הגורמת לאיזה פעולה, וההבדל ביניהם הוא במה שבעבור יציין הסבה המאוחרת והתכליתית לאיזה פעולה וענין שלפניה, כמו "למען ייטב לי בעבורך", הרוצה להשיגך שתנשא לו יטיב ויתן לי מתנות ומחיר "עבורך", ואת תהיי הסבה התכליתית להטבה שלי... (הכרמל, וראה שם עוד)

רש"ר הירש:

בעבורך - לא בגללך, בסבתך, כי אם למען הטבתך, לתכליתך. (שם ג יז)

העמק דבר:

בעבורך - כל בעבור משמעו לטובתו שיהיה כן, דאחר דסרה ממך אהבת ה', טוב לפניך שתהיה האדמה ארורה ותבא לידי בעצבון תאכלנה, ביגיעה רבה... (בראשית ג יז)