בעד   

תרגום יונתן:

בעדו - באנפיה. (בראשית ז טז)

רש"י:

בעדו - כל בעד שבמקרא לשון כנגד הוא, וכן "בעד כל רחם", "מגן בעדי", ועוד. (שם)

רד"ק:

בעד - ל, וכן יבא במקום מ, כמו "בעד החלון". (ישעיה לב יד)

מהר"ל:

ויסגר ה' בעדו - שהקיף התיבה וכו', ופשוטו וכו', רוצה לומר שאין צריך לפרש בעדו להגין סביביו, אלא שסגר בעדו מהמים, ומצאנו בעדו שרוצה לומר כנגדו... (בראשית ז טז)