בער   כסיל   

(ראה גם: כסיל, פתי)

תרגום יונתן:

בער - שטיא. (תהלים צב ו)

מאירי:

בער - נמשל לבהמות שנקראו בעיר. (משלי ל ג)

רש"ר הירש:

בער - דומה לבהמה, מתמסר רק לחושיו. (תהלים צב ו)