בצע   

(ראה גם: דיין, שוחד)

תרגום יונתן:

מה בצע - מה הניית ממון יהי לן (בראשית לז כו)

ויבצעני - העשיר אותי. (איוב ו ט)

אבן עזרא:

מה בצע - מה תועלת, וקרוב מטעם חפץ. (בראשית לז כו)

אלשיך:

ויבצעני - לשנים הגוף והנפש. (איוב ו ט)

הכתב והקבלה:

מה בצע - איזה ביצוע מעשה הוא זה שנגרום למיתתו על ידי חיה רעה. (בראשית לז כו)

רש"ר הירש:

בצע - קרוב לפצע, יתרון שנקנה על חשבון אחרים, מכאן גם בצע, להשלים מפעל אשר ייכון רק על ידי חיסול דבר אחר המנוגד לו. (שמות יח כא)

העמק דבר:

מה בצע - איזו פשרה היא זו שנגרום שימות. (בראשית לז כו)