בצק   

(ראה גם: חלה, חמץ, שאור)

מלבי"ם:

מראשית עריסותיכם - ...שהוא הקמח הנגבל במים... ויש הבדל בין עסה ועריסה ובין בצק, שעסה נקרא תיכף משנגבל במים ונתערב עמו, שמזה בא פועל "ועסותם רשעים" (מלאכי ג'), וכן שם עסיס בא על פירות שנתמעכו, מה שאינו כן בצק נקרא אלא כשמתחלת העיסה לנפוח טרם שנעשה חמץ וגם אחר כך, שמאז ראוי לאפות... ועל כל פנים מוכח שגם בתחלת הערוב יכול להפריש חלה שנקרא עריסותיכם... (במדבר טו כא)

רש"ר הירש:

בצקו - בצק קרוב ל"פסג", היות גבוה, וממנו פסגה, כאן העיסה העומדת להתרומם... (שמות יב לד)