בקעת   דורא   

רס"ג:

בבקעת דורא - במקום שנפלו בני אפרים, ויש אומרים הרוגי ישראל כשבאו לגלות, והכל כדי להפחידם. (דניאל ג א)