בקק   

תרגום יונתן:

ונבקקה - ותתמסי. (ישעיה יט ב)

בקקום - בזונון בזוזין. (נחום ב ג)

רש"י:

בוקק - מרוקן. (ישעיה כד א)

בקקום - בזזום והריקום, לשון בקק נופל על גפן. (נחום ב ג)

אבן עזרא:

ונבקה - מגזרת בוקק, רוצה לומר מריק. (ישעיה יט ב)

מלבי"ם:

בקק הוא מענין ריקות, כמו "גפן בוקק" ריק מענבים, והושאל על רקות הארץ מיושביה... (הכרמל)