בקר   יבקש

אבן עזרא:

לא יבקר - הטעם יבקש, וכן ובקרתם, וקרוב מלשון הבדלה, וכן "לא יבקר בין טוב לרע". (ויקרא יג לו)

מלבי"ם:

לא יבקר - פירשו המפרשים שלא ידרוש לראות אם יש שם שער צהוב... גם הלשון לא יתקון היטב, שלשון דרישה על דבר אם נמצא או לא לא יבא בלשון בקור, שהביקור הוא בדבר הנמצא לדעת ענינו ומהותו, וממנו שם בוקר המבדיל בין המראים, ולא יבוא בלמ"ד והשם נודע בה' הידיעה, שלשון "לשער הצהוב" משמע השער הנמצא לא יבקר לו לראות מהותו... (שם)