בריאה   יום   א   

ראה: בריאה-כללי-אור-שמים וארץ.