ברית   נח   

ראה: דור המבול, טבע-אחר המבול, נח, קשת.