בר   

מלבי"ם:

שם בר בא על דגן ותבואה, כמו "ויצברו בר", ומורה על הדגן שצריך לבררו מהמוץ והפסולת, ומצד זה בא שם בר על המבורר ונבחר מבין אחרים, כמו נשיא וגדול "מה ברי", פירושו המבורר, (כי לא נמצא בשום מקום שם בר על בן בלשון עברי)... (הכרמל)