גביע

רש"י:

גביע - כוס ארוך. (בראשית מד ב)

רש"ר הירש:

גביע - כנראה הכלי שבו מערבים את היין, כי גם פרעה שותה מכוס. (שם)