גבר

(ראה גם- אדם, איש אנוש)

אבן עזרא:

הגברים - רוצה לומר הזכרים, לא אדם בכלל. (שמות י יא)

מהר"ל:

...ותרנגולים שונאים זה את זה, דבר זה גם כן דבר חכמה מאד, כי התרנגול נקרא גבר, והגבר הוא איש, ומה שהוא נקרא גבר אין כאן מקומו, אבל מפני שהוא נקרא איש, שמורה על איש פרטי, שמיוחד בעצמו, ואין ללשון איש ריבוי, רק יאמר אנשים ולא אישים, ומה שאמר "אישים אקרא" היינו שכל אחד מיוחד בחשיבות ובמעלה... וידוע שכל גבר רוצה להתגבר עד שהוא מיוחד ואין שוה לו, לכך שונאים זה את זה... (נתיב התורה יג)

מלבי"ם:

שם גבר מציין הגבורה באיש וכח גברא, ומציין גם כשהוא במבחר שנותיו ובגבורתו "אזור כגבר חלציך", הפך אנוש שמורה החולשה. (הכרמל)