גד   כזרע גד

(ראה גם: דור המדבר-מן)

תרגום יונתן:

כזרע גד - כבר זרע כוסבר. (שמות טז לא)

רש"י:

כזרע גד - עשב ששמו קליינדרי, וזרע שלו עגול ואינו לבן. (שם)

אבן עזרא:

גד - יש אומרים כוסברתא ויש אומרים חרדל, ולא ידעתי. (שם)

רשב"ם:

גד - מין קטנית ואינו לבן. (שם)