גד   מזל

(ראה גם: מזל)

תרגום יונתן:

בא גד - מזלא טבא. (בראשית ל יא)

רש"י:

בא גד - מזל טוב, כמו גד גדי וסנוק, ודומה לו "העורכים לגד שולחן". ובמדרש שנולד מהול, כמו "גדו אילנא" (לחתוך). (שם)

אבן עזרא:

בא גד - גדוד, שיש לה גדוד בנים, ויש אומרים מזל, כבערבית, והוא כוכב צדק. (שם)

ספורנו:

בא גד - בא במקרה, שלא הביאותיו אם לא עמדתי מלדת. (שם)

רש"ר הירש:

בא גד - חותך מהיר ופתאומי, כן גם המזל בא באופן שלא ציפו לו. (שם)

העמק דבר:

בא גד - נתפעלה מנשואי זלפה שהיו רק לטובת זלפה ולמצוה, ולכן קראו על שם הנשואין הנקראים בתורה "בבגדו בה". (שם)