גהה

תרגום יונתן:

ולא יגהה - ולא יניח מכם מכאוב. (הושע ו יד)

ייטיב גהה - משפר הגוף. (משלי יז כב)

רש"י:

ולא יגהה - לא יסור, ואמרו אני שהוא מלשון הוגה מן המסילה. (הושע י יד)

ייטיב גהה - פניו מאירים. (משלי יז כב)

אבן עזרא:

ולא יגהה - יטיב. (הושע ו יד)

גהה - מרפא. (משלי יז כב)