גלמוד

תרגום יונתן:

גלמוד - צערא. (איוב ג ו)

רש"י:

גלמוד - יחיד. (שם)

אבן עזרא:

גלמוד - שומם. שם)

גלמודה - יושבת בדד. (ישעיה מט כא)