געל

 

ויבא געל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם... ויאמר געל בן עבד מי אבימלך ומי שכם כי נעבדו הלא בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו. ומי יתן את העם הזה בידי ואסירה את אבימלך, ויאמר לאבימלך רבה צבאך וצאה... (שופטים ט כו)

רש"י:

געל - מאומה אחרת היה. (שם)

מי אבימלך - להיות שר על שכם, הלא בן ירובעל הוא - והוא מן עפרת, וזבול פקידו - של אבימלך גם אינו כלום. ויאמר לאבימלך - לפני זבול פקידו, רבה צבאך וצאה - מן המקום אשר אתה שם ונראה גבורתך. (שם שם כח וכט)

רד"ק:

ויבצרו - היו יראים מאבימלך, ובעזרת געל ואחיו יצאו לבצר. (שם שם כז)

ויגרש זבול - מקצת אנשי שכם סמכו ידי זבול, כי אבימלך היה אחיהם, ועתה גברה ידם וגירשו את געל. (שם שם מא)