גרש

תרגום יונתן:

גרש - קמח קלי. (ויקרא ב יד)

רש"י:

גרש - לשון שבירה וטחינה גורסה בריחים של גרוסות. (שם)