דגן

מלבי"ם:

כדגן - הדגן הוא הנגמר והודש ועומר בגרן. (במדבר יח כז)