דוה

מלבי"ם:

דותה - ...ששם דוה בא על הדם הזב ממנה שגורם לה מדוה וחולי, שגם שם מדוה בא על התכת הליחות והדמיים וחלקים הנוזלים... (ויקרא יב ב)